Hari Keusahawanan di SMK Buyong Adil,Tapah

Sekumpulan pelajar bersemangat mengumpul barang-barang yang boleh dikitar semula di sekitar kawasan sekolah sempena Hari Keusahawanan di SMK Buyong Adil,Tapah. Mereka juga turut belajar cara menggunakan tong kitar semula KOHIJAU-iCYCLE
#educateourfuture
#spreadawareness
#perakyangbersih

More To Explore