KRT Permatang Nibong, Seberang Perai

KRT Permatang Nibong, Seberang Perai launching today done by YANG DIPERTUA YBhg. Dato’ Sr Hj Rozali bin Hj Mohamud from MPSP, koperasi Permatang Nibong will use icycle system at this taman.

More To Explore

Campaign

爱凤环 l 这份外卖垃圾分类攻略收好

垃圾勤分类 循环不浪费 外卖垃圾分类指南 想喝奶茶不想出门 点个外卖吧! 不想做饭 点个外卖吧! 下大雨了不想淋湿 点个外卖吧! 无聊什么都不想做 []~( ̄▽ ̄)~* 嗯~ 还是点个外卖吧!