Kuala Sepetang Jom Kitar Semula Green Campaign

 

Day 2 (21st January 2018) – Kuala Sepetang Jom Kitar Semula Green Campaign with YB Chua Yee Ling.

 

 

 

 

More To Explore

Campaign

爱凤环 l 这份外卖垃圾分类攻略收好

垃圾勤分类 循环不浪费 外卖垃圾分类指南 想喝奶茶不想出门 点个外卖吧! 不想做饭 点个外卖吧! 下大雨了不想淋湿 点个外卖吧! 无聊什么都不想做 []~( ̄▽ ̄)~* 嗯~ 还是点个外卖吧!